Celkem nalezeno projektů: 7

ČESKÉ PROJEKTY
16-20264S GA ČR
Zlepšení únavových vlastností sliti s tvarovou pamětí NiTi pro jejich širší...
L. Heller    (2016-2018)
Publikace
GAČR 17-05259S
Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí
V. Mortet    (2017-2019)
Publikace
TAČR Epsilon TH02030874
Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace
V. Mortet    (2016-2020)
Publikace
MPO TRIO, FV10312
Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody
V. Mortet    (2016-2019)
Publikace

Fellowship J. E. Purkyně AV ČR
V. Mortet    (2013-2018)
Publikace
GA16-14599S
Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech
V. Paidar    (2016-2018)
Publikace
16-00043S, GAČR
Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování
L. Straka    (2016-2018)
Publikace