Celkem nalezeno projektů: 19
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Projekt č. DAAD-15-18 Akademie Věd České republiky
Kritické ověření optického zisku v rozdílných typech Si nanokrystalů pro budoucí CMOS technologii
O. Cibulka    (2016-2017)
Publikace
DAAD-16-27
Nanostrukturní tenké vrstvy krystalického křemíku na skle
A. Fejfar    (2016-2017)
Publikace
7AMB16FR040, MŠMT, program 7AMB - MOBILITY
Studium růstu a vlastností křemíkových nanodrátů pro nanoelektronické aplikace
A. Fejfar    (2016-2017)
Publikace
727523, Evropská komise H2020-LCE-07-2016 Competitive Low-Carbon Energy
Design příští generace křemíkových slunečních článků s heteropřechody a zadními interdigitálními kontakty, včetně inovace procesů
A. Fejfar    (2016-2019)
Publikace
709114 H2020-MSCA-IF-2015
Current-induced heating and cooling in molecular junctions
G. Foti    (2016-2018)
Publikace
Projekt č. 16-34856L Grantové agentury České republiky
Atomární a elektronické vlastnosti hetero-struktur grafén-diamant
B. Rezek    (2016-2018)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. LD15013 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Opto-elektronické a materiálové vlastnosti organických fotovoltaických článků korelované speciálními SPM metodami
J. Čermák    (2015-2017)
Publikace
16-12355S GAČR
Křemíkové nanodrátky pro třídimenzionální nanoelektroniku
J. Červenka    (2016-2018)
Publikace
17-18702S GAČR
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
A. Fejfar    (2017-2019)
Publikace
LM2015087 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů
A. Fejfar    (2016-2019)
Publikace
Akademická premie AV ČR

P. Jelínek    (2017-2022)
Publikace
Projekt č. 8E15B010 MŠMT
Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu
P. Jelínek    (2016-2017)
Publikace
17-26041Y GACR
Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových perovskitů při osvětlení
M. Ledinský    (2017-2019)
Publikace
16-09692Y GAČR
Studium vlivu fotonických struktur na fotoluminiscenci křemíkových center v diamantu
L. Ondič    (2016-2018)
Publikace
Projekt GAMA č. TG02010056 grantové technologické agentury České republiky
Ovládací software pro výukový makromodel SPM/AFM (skenovací mikroskop)
V. Píč    (2016-2017)
Publikace
Projekt č. 15-01809S Grantové agentury České republiky
Studium funkcionalizovaných nanočástic diamantu pro konverzi energie
B. Rezek    (2015-2017)
Publikace
NV15-32497A Minesterstva zdravotnictví
Bioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantáty
B. Rezek    (2015-2018)
Publikace
17-24210Y
Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil
M. Švec    (2017-2019)
Publikace
GA15-19672S
Síly a vodivost v molekulárních kontaktech
H. Vázquez    (2015-2018)
Publikace