Celkem nalezeno projektů: 26
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
7AMB17AT036 (CZ 05/2017) - MŠMT
Plazmonické biosenzory na bázi nanostruktur polykrystalického diamantu
T. Ižák    (2017-2018)
Publikace
SAV-16-02 (Bilaterální projekty AVČR ve FZÚ)
Studium růstu a elektrických vlastností hybridních struktur diamantu a AlGaN/GaN HEMT tranzistorů
T. Ižák    (2016-2017)
Publikace
COST CZ (LD15004) MŠMT
Kinetika nukleace krystalů v uzavřených systémech
Z. Kožíšek    (2015-2017)
Publikace
JSPS-17-18 AV ČR
Uzpůsobené oxidové a halidové scintilátory pro lékařské zobrazování, bezpečnostní techniky a fyziku vysokých energií
M. Nikl    (2017-2018)
Publikace
CAS-17-02 AV ČR
Pokročilé optické keramiky pro scintilační a laserové aplikace
M. Nikl    (2017-2019)
Publikace

Scintilační mechanismus v granátových a perovskitových krystalech připravených v různých podmínkách
M. Nikl    (2017-2019)
Publikace
EC H2020-TWINN-2015 Twinning, č. 690599 (Ascimat)
Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu ČAV
M. Nikl    (2016-2018)
Publikace
FP7 EC, MSCA-RISE-2014, č. 644260 (Intelum)
Mobilitní projekt pro vývoj pokročilých scintilačních a čerenkovských vláken pro nové kalorimetrické detektory na budoucích urychlovačích
M. Nikl    (2015-2019)
Publikace
TD1401 + COST EU
Rychlé časování s pomocí pokročilých scintilačních detektorů
M. Nikl    (2014-2018)
Publikace
INTER-COST LTC17029, action MP 1406 „Multiscale modelling and validation for solar photovoltaics
Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace
Z. Remeš    (2017-2019)
Publikace
GA16-10429J Grantová agentura ČR
Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur
Z. Remeš    (2016-2018)
Publikace
KONNECT-007 AVČR
Nanostrukturované hybridní organické-anorganické solární články
Z. Remeš    (2016-2018)
Publikace
1458427, National Science Foundation, USA
Wide Bandgap Materials for Energy and Biosensing Applications
O. Romanyuk    (2015-2017)
Publikace
Projekt č. 15-22102J Grantové agentury České republiky
Studium kompozitních materiálů na bázi uhlíku s sp2 a sp3 hybridizacemi
M. Varga    (2015-2017)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
15-01687S
Alotropní formy uhlíku: mikrobiologické studie
A. Kromka    (2015-2017)
Publikace
15-33018A
Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství
A. Kromka    (2015-2019)
Publikace
P108/12/G108 (Grantová agentura České republiky - GACR)
Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením
A. Kromka    (2012-2018)
Publikace
Projekt č. 17-09933S GA ČR
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením
V. Laguta    (2017-2019)
Publikace
17-06479S GAČR
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů
E. Mihóková    (2017-2019)
Publikace
GA ČR, č. 16-15569S
Rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením
M. Nikl    (2016-2018)
Publikace
Projekt č. TG02010056 TAČR
Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře
M. Nikl    (2015-2017)
Publikace
TA04010135 TA ČR
Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné LED a laserové diody
M. Nikl    (2014-2017)
Publikace
15-18300Y GAČR
Nové dopační koncepty v monokrystalických scintilátorech na bázi oxidů
J. Pejchal    (2015-2017)
Publikace
Projekt č. 17-19968S Grantové agentury České republiky
Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)
Š. Potocký    (2017-2019)
Publikace
TG02010056 TACR GAMA dílčí projekt 08
Rozšíření plazmochemického reaktoru pro modifikaci povrchu hybridních nanostruktur
Z. Remeš    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. LD15003 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příprava opticky aktivních barevných center v diamantu
M. Varga    (2015-2017)
Publikace