Publikace vytvořené v rámci projektu


Fellowship J. E. Purkyně Advanced physical methods in cell biology and nanomedicine
O. Lunov    (2014-2019)

Celkem: 0