Publikace vytvořené v rámci projektu

727523, Evropská komise H2020-LCE-07-2016 Competitive Low-Carbon Energy
Design příští generace křemíkových slunečních článků s heteropřechody a zadními interdigitálními kontakty, včetně inovace procesů
A. Fejfar    (2016-2019)

Celkem: 4
V. Hertl
Study of photovoltaic nanostructures using microscopy methods
Diplomová práce
Školitel: A. Fejfar
Vysoká škola, fakulta: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

A. Fejfar
New role of silicon thin films in advanced photovoltaics
Nanocon 2018

K. Zagorová
Passivation of silicon photovoltaic structures by thin films of hydrogenated silicon
Diplomová práce
Školitel: A. Fejfar
Konzultant: M. Müller, J. Šedlbauer
Vysoká škola, fakulta: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodvědně-humanitní a pedagogická

M.Ledinský, B. Paviet-Salomon, A. Vetushka, J. Geissbühler, A. Tomasi, M. Despeisse, S. De Wolf , C. Ballif, A. Fejfar
Profilometry of thin films on rough substrates by Raman spectroscopy
Scientific Reports 6 (2016) 37859(1)-37859(7).