Publikace vytvořené v rámci projektu

17-18702S GAČR
Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energie
A. Fejfar    (2017-2019)

Celkem: 9
Z. Hájková, M. Ledinský, M. Hývl, A. Vetushka, A. Fejfar, J. Řáhová, O. Frank
2D materials: Graphene and beyond
Československý časopis pro fyziku 69 (2019) 21-24.

Z. Hájková, M. Müller, M. Ledinský, A. Fejfar, K. Drogowska, M. Kalbáč, O. Frank
Optimization of amorphous silicon deposition for fabrication of high-quality inverted graphene/silicon heterostructures
(2019) -.

V. Hertl
Study of photovoltaic nanostructures using microscopy methods
Diplomová práce
Školitel: A. Fejfar
Vysoká škola, fakulta: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

S.Krishna, C. Androulidakis, E. N. Koukaras, J. Rahova, K. Drogowska, M. Kalbac, A. Vetushka, A. Fejfar, C. Galiotis, O. Frank.
Sculpturing graphene wrinkle patterns into compliant substrates
Carbon 146 (2019) 772-778.

Z. Hájková, M. Müller, M. Ledinský, P. Jiříček, J. Zemek, A. Fejfar, K. Drogowska, M. Bouša, M. Kalbáč, O. Frank
Transfer-less graphene/silicon heterostructures prepared by silicon intercalation into the graphene/copper interface
(2018) -.

Z. Hájková, M. Müller, M. Ledinský, P. Jiříček, J. Zemek, A. Fejfar, K. Drogowska, M. Bouša, M. Kalbáč, O. Frank
Study of graphene/silicon heterostructures prepared by thermal evaporation of silicon
(2018) -.

M. Müller
Thin film silicon for solar cells
Dizertační práce
Školitel: A. Fejfar
Konzultant: J. Stuchlík
Vysoká škola, fakulta: ČVUT FJFI

J. Řáhová, K. Sampathkumar, A. Vetushka, M. Ledinský, Z. Hájková, A. Fejfar, O. Frank
Local Photovoltaic Properties of Graphene–Silicon Heterojunctions
physica status solidi (b) 255 (2018) 1800305(1)-1800305(6).

Z. Hájková, P. Bauerová, A. Fejfar, M. Šlouf
Scanning electron microscopy popularizing programmes
konference Mikroskopie 2017