Publikace vytvořené v rámci projektu

GAČR 17-05770S Grantová agentura České republiky
Vývoj nízkoztrátových materiálů pro plazmonické aplikace
J. Bulíř    (2017-2019)

Celkem: 1
J. More-Chevalier, S. Cichoň, J. Bulíř, M. Poupon, P. Hubík, L. Fekete, J. Lančok
Electrical and optical properties of scandium nitride nanolayers on MgO (100) substrate
AIP Advances 9 (2019) 015317(1)-015317(7).