Publikace vytvořené v rámci projektu

Projekt č. 17-11494J Grantové agentury České republiky
Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek
J. Hlinka    (2017-2019)

Celkem: 5
W. Schranz, I. Rychetský, J. Hlinka
Polarity of domain boundaries in nonpolar materials derived from order parameter and layer group symmetry
Physical Review B 100 (2019) 184105(1)-184105(14).

K. Tesař, I. Gregora, P. Bérešová, P. Vaněk, P. Ondrejkovič, J. Hlinka
Raman scattering yields cubic crystal grain orientation
Scientific Reports 9 (2019) 9385(1)-9385(8).

Z. Dočekalová, P. Márton, P. Ondrejkovič, J. Hlinka
Far-infrared reflectivity spectra of nanotwinned GaV4Se8
Phase Transitions 91 (2018) 942-952.

K.C. Erb, J. Hlinka
Symmetry guide to chiroaxial transitions
Phase Transitions 91 (2018) 953-958.

E. Neuber, P. Milde, A. Butykai, S. Bordacs, H. Nakamura, T. Waki, Y. Tabata, K. Geirhos, P. Lunkenheimer, I. Kézsmárki, P. Ondrejkovič, J. Hlinka, M. Eng
Architecture of nanoscale ferroelectric domains in GaMo4S8
Journal of Physics: Condensed Matter 30 (2018) 445402(1)-445402(9).