Publications associated to project

TG02010056_011 TACR
Coatings of 3D structures
Z. Hubicka    (2017-2019)

Total: 4
Z. Hubička, M. Čada, P. Kšírová, M. Klinger
A method of generating low temperature plasma, a method of coating the inner surface of hollow electrically conductive or ferromagnetic tubes and the equipment for doing this
Byla objevena nová plazmatická metoda pro povlakování vnitřních stěn dlouhých trubic. Je využito pulzní buzení duté katody synchronizované s bipolárními pulzy na povlakované trubici.

Zdeněk Hubička
Plasma deposition system for long electrically conductive tubes.
(2018) -.

Zdeněk Hubička, Martin Čada, Petra Kšírová, Miloslav Klinger
A device for pulsed plasma coating of internal surfaces of hollow dielectric tubes.
(2018) -.

Z. Hubička, M. Čada, D. Tvarog, P. Kšírová, M. Klinger
Plasmatic system for coatings of hollow substrates.
Funkční vzorek: Plazmová aparatura pro povlakování dutých komponent. Byla dokončena stavba funkční plazmové aparatury a otestována její funkce pro povlakování vnitřních prostor úzkých metalických trubek.