Publikace vytvořené v rámci projektu

Projekt č. 18-02344S Grantové agentury České republiky
Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem
J. Kolorenč    (2018-2020)

Celkem: 1
J. Kolorenč, K. O. Kvashnina
Theoretical Modelling of High-Resolution X-Ray Absorption Spectra at Uranium M4 Edge
MRS Advances 3 (2018) 3143-3148.