Publikace vytvořené v rámci projektu

Projekt č. 18-07172S Grantové agentury České republiky
Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech
F. Máca    (2018-2020)

Celkem: 7
V. Drchal, J. Kudrnovský, D. Wagenknecht, I. Turek
Alloy disorder and fluctuating magnetic moments in the Earth’s core
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 475 (2019) 767-771.

J. Kudrnovský, V. Drchal, F. Máca, I. Turek, S. Khmelevskyi
Electron transport in high-entropy alloys: AlxCrFeCoNi as a case study
Physical Review B 100 (2019) 0144419(1)-014441(8).

J. Kudrnovský, V. Drchal, I. Turek, D. Wagenknecht, S. Khmelevskyi
The Spin-Disorder Resistivity: The Disordered Local Moment Approach
Solid State Phenomena 289 (2019) 185-191.

I. Turek, J. Kudrnovský, V. Drchal
Ab initio theory of the spin-dependent conductivity tensor and the spin Hall effect in random alloys
Physical Review B 100 (2019) 134435(1)-134435(10).

D. Wagenknecht, L. Šmejkal, Z. Kašpar, J. Sinova, T. Jungwirth, J. Kudrnovský, K. Carva, and I. Turek
Temperature-dependent resistivity and anomalous Hall effect in NiMnSb from first principles
Physical Review B 99 (2019) 174433(1)-174433(12).

V. Drchal, J. Kudrnovský, D. Wagenknecht, I. Turek
Spin-disorder resisitivity of random fcc-NiFe alloys
Physical Review B 98 (2018) 134442(1)-134442(7).

J. Kudrnovský, V. Drchal, S. K. Bose, I. Turek
Electronic and transport properties of a new quaternary Heusler alloy CoMnFeSi
Physical Review B 97 (2018) 214404(1)-214404(5).