Publikace vytvořené v rámci projektu

GAČR 18-09347S Grantová agentura České republiky
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy
M. Novotný    (2018-2020)

Celkem: 3
J. More-Chevalier, P. V. Yudin, Ch. Cibert, P. Bednyakov, P. Fitl, J. Valenta, M. Novotný, M. Savinov, M. Poupon, T. Zikmund, G. Poullain, J. Lančok
Black aluminum-coated Pt/Pb(Zr0.56Ti0.44)03/Pt thin film structures for pyroelectric energy harvesting from a light source
Journal of Applied Physics 126 (2019) 214501(1)-214501(7).

P. Pokorný, M. Novotný
Radicals and ions in magnetron sputtering discharges in noble gases
Chapter 2 in Horizons in World Physics, ed. A. Reimer, vol. 297, Nova Science Publishers, Inc., 2019, ISBN: 978-1-53614-712-4, pp. 59-116

M. Novotný, J. Chevalier, M. Poupon, J. Bulíř, L. Fekete, P. Fitl, P. Hruška, J. Valenta, Y. Dekhtyar, J. Lančok
Black aluminium thin films prepared by magnetron sputtering
16th International Conference on Plasma Surface Engineering, September 17 - 21, 2018, Garmisch-Partenkirchen, Germany