Publikace vytvořené v rámci projektu

FV20350, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů
J. Lančok    (2018-2021)

Celkem: 2
J. Bulíř, M. Novotný, P. Fitl, M. Vrňata, M. Bodnár, J. Lančok
Deposition system for preparation of thin films by RF discharge plasma polymerization
Funkční vzorek „Depoziční aparatura pro depozici vrstev pomocí plazmové polymerizace RF výbojem“, který vznikl v rámci spolupráce Fyzikálního ústavu, AVČR, v.v.i., Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Tesla Blatná a.s. na projektu FV20350, „Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů“.

J. Lančok, M. Novotný, J. More-Chevalier, P. Fitl, V. Myslík, M. Vrňata, J. Vlček, M. Bodnár
Apparatus for deposition of homogenous sensor active layers by plasma polymerization
Funkční vzorek, aparatura pro depozici homogenních senzoricky aktivních vrstev metodou plazmové polymerace na nerozdělené desky substrátů chemických senzorů, který vznikl v rámci spolupráce FZÚ AVČR, VŠCHT a Tesla Blatná na projektu FV20350, Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů.