Publikace vytvořené v rámci projektu

GAČR 19-13659S
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost
J. Honolka    (2019-2021)

Celkem: 0