Publikace vytvořené v rámci projektu

Projekt č. 17-27338Y Grantové agentury České republiky
Design elektrických p-n přechodů a přechodů kov-polovodič pomocí samouspořádaných monovrstev orientovaných dipolů
A. Vetuško    (2017-2019)

Celkem: 2
M. Hladı́k, A. Vetushka, A. Fejfar, H. Vázquez
Tuning of the gold work function by carborane films studied using density functional theory
Physical Chemistry Chemical Physics 21 (2019) 6178(1)-6185(8).

A. Vetushka, M. Müller, M. Hladík, M. Ledinský, A. Fejfar, J. Macháček, T. Baše
Study of the adsorption mechanisms of oriented dipoles of carborane-thiol molecules on a flat gold surface
9th International Conference on Molecular Electronics, Paris, France 17-20th December 2018