Publikace vytvořené v rámci projektu

GAČR 19-16315S
Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků
V. Cháb    (2019-2021)

Celkem: 0