Publikace vytvořené v rámci projektu

Projekt č. 19-03765S Grantové agentury České republiky
Laditelná GHz-THz nelineární optika v polovodičových super-mřížkách
M. Pereira    (2019-2021)

Celkem: 3
A. Apostolakis, M. F. Pereira
Controlling the harmonic conversion efficiency in semiconductor superlattices by interface roughness design
AIP Advances 9 (2019) 0150221(1)-0150221(6).

A. Apostolakis, M. F. Pereira
Potential and limits of superlattice multipliers coupled to different input power sources
Journal of Nanophotonics 13 (2019) 036017(1)-036017(11).

A. Apostolakis, M. F. Pereira
Numerical studies of superlattice multipliers performance
Proceedings Volume 10926, Quantum Sensing and Nano Electronics and Photonics XVI; 109262G (2019)