Publikace vytvořené v rámci projektu

CNR-19-03, AV ČR a CNR (Itálie)
Pokročilé metody studia jednoatomových magnetů připravených na površích oxidů
J. Kolorenč    (2019-2021)

Celkem: 0