Publikace vytvořené v rámci projektu

TK01020187
Konformní tepelné výměníky za použití ADM a plazmatických povlakování
A. Dejneka    (2018-2022)

Celkem: 0