Publikace vytvořené v rámci projektu

TH04030206
Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění
A. Dejneka    (2018-2022)

Celkem: 1
O. Churpita, A. Dejneka, Š. Kubinová
Source of low temperature plasma, especially for use in the food industry and bioapplications
(2019) -.