Publikace vytvořené v rámci projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382 OP VVV
Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace
A. Fejfar    (2018-2022)

Celkem: 1
S.Krishna, C. Androulidakis, E. N. Koukaras, J. Rahova, K. Drogowska, M. Kalbac, A. Vetushka, A. Fejfar, C. Galiotis, O. Frank.
Sculpturing graphene wrinkle patterns into compliant substrates
Carbon 146 (2019) 772-778.