Publikace vytvořené v rámci projektu

lq100101902 (Lumina quaeruntur), Akademie věd České republiky
MOLEKULÁRNÍ MECHANISMUS BIOFOULINGU NA FUNKČNÍCH SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH: OD NOVÝCH TEORIÍ PO NOVÉ BIO-INSPIROVANÉ MATERIÁLY
H. Lísalová    (2019-2023)

Celkem: 0