Publikace vytvořené v rámci projektu

204/19/13525 Grantové agentury České republiky
Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech
V. Janiš    (2019-2021)

Celkem: 1
V. Janiš, P. Zalom, V. Pokorný, A. Klíč
Strongly correlated electrons: Analytic mean-field theories with two-particle self-consistency
Physical Review B 100 (2019) 195114(1)-195114(14).