Publikace vytvořené v rámci projektu

TG02010056, TA ČR – program GAMA PP1
Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře – Optical isolator
T. Mocek    (2017-2019)

Celkem: 1
O. Slezák, D. Vojna
Comlete optics design
(2019) -.