Publikace vytvořené v rámci projektu

GAČR 19-06342Y
Fundamentální aspekty superstrun
R. Lipinski Jusinskas    (2019-2021)

Celkem: 0