Publikace vytvořené v rámci projektu

INTER-COST LTC19045 MŠMT
Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách
V. Janiš    (2019-2021)

Celkem: 1
V. Janiš, P. Zalom, V. Pokorný, A. Klíč
Strongly correlated electrons: Analytic mean-field theories with two-particle self-consistency
Physical Review B 100 (2019) 195114(1)-195114(14).