Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu


Projekt je zaměřen na aplikovaný/experimentální vývoj zařízení pro generování nízkoteplotního plazmatu (NTP) pro využití v humánní medicíně. Předmětem projektu je vývoj zařízení pro generování nízkoteplotního plazmatu, výzkum a ověření efektivity a bezpečnosti NTP pro humánní medicínu, zavedení metodiky použití a v poslední fázi zajištění certifikace a výroby plazmatických přístrojů a jejich distribuce. Předpokládaný potenciál uplatnění NTP se předpokládá především ve sterilizaci biologických a tepelně senzitivních povrchů, léčbě chronických a infikovaných ran, dekubitů, popálenin a v dalších dermatologických indikacích, dále v kosmetice, stomatologii nebo chirurgii. Dlouhodobý cíl projektu předpokládá zavedení nového a perspektivního oboru plazmové medicíny do zdravotnictví v ČR. Plazmová medicína má velký potenciál významně ovlivnit možnosti léčby, tam kde jsou možnosti současné medicíny limitované, což povede ve svém důsledku ke snížení nákladů na léčbu a zlepšení kvality života pacientů.