Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin


Modulované struktury hrají často významnou roli ve funkčních materiálech. Zejména v Heuslerových Ni-Mn-Ga magnetických slitinách s tvarovou pamětí se zdá, že právě modulace určuje jejich jedinečné vlastnosti. Povaha modulace v martenzitických fázích Ni-Mn-Ga je sporná, popis kolísá mezi harmonickou souměřitelnou modulací k hierarchickým strukturám dvojčatění na nano-úrovni. Tento rozdíl může být částečně umělý, jak se zdá z nedávných teoretických a experimentálních výsledků získaných členy projektového týmu. Na těchto předběžných zjištění je postaven navrhovaný projekt. Budeme zkoumat původ modulace a způsob tvorby modulovaných fází a změny mezi různými druhy modulace kombinací matematického modelování a specializovaných experimentů pro studium strukturálních, magnetických, (magneto-)elastických a transportních vlastností. Ačkoli důraz bude kladen na Ni-Mn-Ga, pro srovnání různých druhů modulace budou připraveny též nové slitiny a z nich vycházející monokrystaly.