Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek


V nedávné době objevená koexistence feroelektrické a skyrmionové magnetické fáze ve spinelu GaV4S8 (GVS) je příslibem mimořádných magnetoelektrických jevů i v podobných materiálech. Speciálně GVS je prvním a jediným dosud známým multiferoelektrickým materiálem, který by mohl najít uplatnění v skyrmionových pamětech. Navrhovaný bilaterální projekt si klade za cíl pochopení základních statických a dynamických vlastností GVS a podobných materiálů pomocí synchronizovaného teoretického a experimentálního výzkumu. Navrhovaná zahraniční spolupráce spojuje totiž jedinečným způsobem experimentální výzkum na lokálních škálách ( nejrůznější skenovací techniky a optickou spektroskopii) a multi-škálové modelování (výpočty z prvních principů, phase field simulace, apod.). Zúčastněný pražský a drážďanský tým tak představují ideální kombinaci pro výzkum v navrhovaném bilaterálním projektu.