Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech


Vývoj ab initio teorie pro účinné generování spinové akumulace, spinových proudů a momentů síly založené na spin-orbitální interakci a ultrarychlé dynamice. Využití této teorie k popisu realistických systémů s vrstevnatými strukturami a substituční náhodností a k predikci nových materiálů.