Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zemin


Nanomateriály na bázi vzácných zemin se díky svým magnetickým vlastnostem nabízejí jako slibný základ další generace magnetických úložišť dat. Stejně tak by mohly najít uplatnění ve spintronice. V rámci projektu navrhujeme prozkoumat magnetické chování atomů vzácných zemin adsorbovaných na povrchu izolantů a jejich tenkých vrstev, a též atomů vzácných zemin zabudovaných jako příměsi do krystalové mřížky topologických izolantů. Ke studiu budou použity prvoprincipielní výpočty spojující teorii funkcionálu hustoty s mnohočásticovými metodami, které jsou nezbytné pro dostatečně přesný popis elektronových korelací v f slupkách atomů vzácných zemin. Tyto pokročilé výpočty umožňují předpovídat a analyzovat vlastnosti materiálů na atomární škále, což je důležité pro jejich využití v moderních technologických aplikacích.