Vývoj luminiscenčních nanostruktur a vrstev pro optickou detekci plynů


Projekt se zabývá vývojem pokročilých chemických sensorů plynů, které vykazují zvýšenou citlivost, selektivitu a kratší dobu odezvy. Sensory jsou založeny na lanthanoidy dopovaných nanostrukturních oxidických citlivých vrstvách (např. SnO2, TiO2, ZnO ve formě tenkých vrstev, nanozrn "0D-objekt" nebo nanodrátů "1D objekt"). Bude na nich implementována metoda optické detekce. Nanostrukturování umožní nahradit efekt kovového katalyzátoru. Návrh senzoru umožní snížení energetické spotřeby pro provoz senzoru. Budou formulovány obecné souvislosti mezi morfologií oxidové detekční vrstvy ↔ mechanismem detekce pro danou třídu analytu ↔ citlivostí sensoru. Výzkum (spojený s optimalizací depoziční technologie) umožní návrh vhodných zobecněných principů, které budou využity při vývoji nové generace chemických sensorů plynů s luminiscentními nanostrukturovanými citlivými vrstvami.