Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury


Schopnost ladit molekulární uspořádání na úrovni nano- až mikroskopických vzdáleností pomocí externích stimulů je hnací silou pro přípravu nových molekulárních zařízení. Kapalně krystalické látky mají schopnost se uspořádat v různých typech struktur, s cílenou funkcionalitou a fyzikálními vlastnostmi. Díky modifikaci molekulové struktury mohou tyto systémy odpovídat na vnější stimuly, jako je napětí mechanické, elektrické, světelný impuls či magnetické pole. Tvar cílových fotocitlivých molekul bude modifikován od lineárního po lomený, s chirálním či nechirálním koncovým řetězcem, případně reaktivní jednotkou pro vytváření makromolekulárních struktur. Hlavním úkolem je design nových inteligentních supramolekulárních fotochromních materiálů se samouspořádáním, se dvěma základními typy: (i) se stabilní Z-formou pro paměťové prvky a (ii) rychlou odezvou na UV ozáření s využitím ve fotonice. Záměrem je získat nové poznatky o vztahu mezi molekulární architekturou a nanoorganizací v těchto nových supramolekulárních fotochromních systémech.