Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů


Cílem předkládaného projektu je rozšíření portfolia výrobků ve specifické oblasti senzorů - chemirezistorů pro detekci plynů - určených pro tyto cílové segmenty trhu (uživatele): oblast Smart City, integrovaný záchranný systém, Armádu ČR. Chemirezistory určené pro koncept Smart City budou monitorovat vzdušné enviromentální polutanty (ozón, oxidy dusíku, oxidy síry), chemirezistory určené pro integrovaný záchranný systém a Armádu ČR budou plnit funkci první linie detektorů odhalujících značkovače výbušnin (organické nitráty) a chemické bojové látky (zpuchýřující, nervově paralytické). Cílem projektu bude proniknout na trh s novou řadou plynových senzorů určených pro výše zmíněné specifické aplikace; charakteristickým znakem těchto výrobků bude vysoká přidaná hodnota.