Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvky


Optické 3D senzory měří geometrický tvar předmětů. Nejpřesnější optické 3D senzory vhodné pro měření předmětů s drsným povrchem (což je většina obvykle používaných technických povrchů) jsou interferometrie v bílém světle a technika změny zaostření. Jenže i tyto metody, třebaže jsou úspěšné a široce používané, mají určitá omezení. Nejdůležitější z nich jsou malé obrazové pole a nutnost hloubkového skenování (měřený předmět se pohybuje vzhledem k měřicímu zařízení). Cílem tohoto projektu je vyvinout optický 3D senzor založený na interferometrii v bílém světle, který měří bez hloubkového skenování. Jako zdroj světla pro měřicí interferometr je použit výstup vláknového interferometru. Optický modulátor vložený do jednoho ramena vláknového interferometru mění rozdíl optických drah mezi rameny interferometru tak, že je spektrum na výstupu interferometru periodické. Změna spektrální periody nahradí hloubkové skenování. Čočka s proměnnou ohniskovou vzdáleností zajistí správnou polohu roviny zaostření.