Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera


Cílem projektu je umožnit pokračování vědeckých aktivit všech zúčastněných českých institucí na Observatoři Pierra Augera v následujících pěti letech (2018 a 2022). Kromě studia dat současné observatoře se budou čeští vědci podílet nově především na aktivitách souvisejících s rozšířením observatoře tzv. AugerPrime a vyhodnocovat tak nová a unikátní data získaná nejen ze stávající fluorescenční detekce a detekce pomocí vodních čerenkovských stanic ale také z povrchových scintilačních detektorů. Obecně hlavním cílem je pochopit podstatu extrémně energetických částic kosmického záření.