Design elektrických p-n přechodů a přechodů kov-polovodič pomocí samouspořádaných monovrstev orientovaných dipolů


Možnost kontrolovat elektronický transport skrze rozhraní kov-polovodič a polovodič-polovodič je klíčová pro řadu elektronických aplikací. Cílem tohoto projektu je vyvinout nové způsoby kontroly požadovaných vlastností přechodů na rozhraních za použití samouspořádaných monomolekulárních vrstev (self-assembled mono-layers, SAMs) orientovaných karboranových dipólů. Karborany jsou stabilní molekulové klastry. Dipólový moment jejich ortho-, meta- a paraizomerů se liší jak velikostí, tak orientací. V kombinaci s řadou funkčních skupin tak vytváří široké spektrum různých dipólů. V našem projektu se zaměříme na možnost využití různých izomerů karboranových klastrů (a jejich směsí) k vytvoření odolných a pevných SAMs na řadě substrátů. V rámci experimentů rovněž nanesením dalších vrstev na SAM vytvoříme elektrické přechody, které budeme dále zkoumat. Naše měření budou doplňena DFT výpočty fyzikálních vlastností periodických SAM struktur na zlatě a polovodičových površích