Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků


Cílem projektu je poskytnout jistý elementární pohled na interakce atomů přechodných kovů(TM) s hostitelskými matricemi vrstevnatých chalkogenidů ve stavu blízkém rovnováze.