Pokročilé metody studia jednoatomových magnetů připravených na površích oxidů


Atomy kovů vzácných zemin (RE) a magnetické molekuly RE-Pc2, kde je atom kovu umístěn mezi dvěma molekulami ftalocyaninu (Pc), jsou slibnými kandidáty pro realizaci takzvaných jednoatomových magnetů, které představují konečný stupeň miniaturizace magnetických záznamových médií. Nedávná pozorování velmi dlouhých spinových relaxačních časů pro atom holmia adsorbovaný na tenké vrstvě izolantu MgO a existence hysterezní smyčky pro molekulu TbPc2 adsorbované na tomtéž podkladu ukazují na reálnou možnost takové miniaturizace. Chování těchto jednoatomových magnetů má původ jak v unikátním chování kovů vzácných zemin, tak v příhodných vlastnostech elektrického izolantu jako podkladu, který díky absenci vodivostních elektronů a vysoké mechanické tuhosti redukuje procesy způsobující dekoherenci. Cílem projektu je studium magnetických adatomů a RE-Pc2 molekul adsorbovaných na tenkých vrstvách MgO and SrTiO3 jak s použitím teoretických výpočtů (metoda funkcionálu hustoty, Andersonův příměsový model), tak s pomocí experimentálních metod (rastrovací mikroskopie, magnetický cirkulární dichroismus).