Konformní tepelné výměníky za použití ADM a plazmatických povlakování


Cílem projektu je zvýšení efektivity a stálosti tepelných výměníků určených do náročných podmínek s využitím moderních technologií zejm. 3D tisku. Užitné vlastnosti vyvinutých výměníků budou ověřeny na tvarových vložkách forem užívaných ve slévárenství. Ty jsou totiž současně vystaveny vysokým tlakům, teplotám, mechanickému namáhání, korozivnímu a abrazivnímu prostředí. Tato aplikace také umožní rychlé nasazení a odladění výstupu před dalšími aplikacemi v jiných odvětvích. Nasazení v praxi by ještě v průběhu projektu mělo přinést provozní úspory a zvýšit přidanou hodnotu produktů BaL. Vzhledem k rozšíření tepelných výměníků napříč energetikou a průmyslem lze po ověření užitných vlastností očekávat široké spektrum aplikací jak v průběhu projektu, tak po jeho ukončení.