MOLEKULÁRNÍ MECHANISMUS BIOFOULINGU NA FUNKČNÍCH SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH: OD NOVÝCH TEORIÍ PO NOVÉ BIO-INSPIROVANÉ MATERIÁLY


Cílem projektu je získat detailní a fundamentální poznatky z oblasti biomolekulárních interakcí v blízkosti povrchů v jejich přirozeném komplexním prostředí. V rámci projektu bude vyšetřován molekulární mechanismus nechtěné a nespecifické adheze biomolekul a buněk na povrchy (tzv. "biofouling") za použití vysoce resistentních funkčních povrchů a pokročilých experimentálních metod kombinovaných s teoretickými modely. Na základě rozsáhlého výzkumu komplexních vztahů mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi umělých povrchů a reálnými biologickými vzorky bude navrhnut nový molekulární model mechanismu biofoulingu. Navíc, získané vědomosti budou uplatněny ve vývoji nových ultra-resistentních povrchů s požadovanými vlastnostmi pro potřeby pokročilých biočipových technologií využitelných například v oblasti klinické diagnostiky, bezpečnosti potravin či ochrany zdraví.