Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech


Bude studována kvantová koherence v systémech s elektronovou korelací metodami Greenových funkcí, renormalizované mnohočásticové teorie a numerickými simulacemi. Budeme vycházet z námi dříve vyvinutého přiblížení s dvoučásticovou selfkonsistencí v rámci redukovaných parketových rovnic správně popisujícího Kondovu limitu silné elektronové korelace v kovových příměsích. Obecná teorie bude aplikována na model suprapravodivé kvantové tečky s cílem vysvětlit chování při kvantovém přechodu ze spinového singletu do spinového dubletu (nula-pi přechod). K úplnému popisu tohoto přechodu a pochopení chování pi fáze s degenerovaným základním stavem je potřeba zkoumat kvantovou tečku ve vnějším magnetickém poli, přičemž v konsistentní teorii musí magnetické řešení spojitě navazovat na nemagnetické v limitě nulového pole. Dále rozšíříme statické přiblížení z redukovaných parketových rovnic na dynamické tak, aby kvalitativně správně popisovalo kritické fluktuace v obecných nízkorozměrných magnetických a supravodivých objemových systémech s dalekodosahovou kvantovou koherencí.