Samouspořádané molekulární systémy omezené geometrií povrchu vzorku


V projektu budou připraveny a prozkoumány nové typy samouspořádaných systémů na bázi kapalných krystalů. Budou popsány fyzikální aspekty procesů samouspořádání a stabilizace topologických superstruktur vzhledem k různým okrajovým podmínkám a různé geometrii povrchů.