HiLASE+


Hlavním cílem projektu HiLASE+ je zajistit dlouhodobé a efektivní využívání nově vybudované jedinečné infrastruktury s laserovými zařízeními pro vynikající výzkum a maximalizace dopadů výsledků výzkumu a vývoje na společnost. Centrum HiLASE významně zvyšuje konkurenceschopnost České republiky, včetně Středočeského kraje, v mezinárodním měřítku.