Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře – Optical isolator


Cílem projektu je navrhnout optický izolátor pro laserové svazky se středním výkonem do 100 W s kompenzovaným tepelně indukovaným dvojlomem a tepelnou čočkou