Technologie přenosu vysoce energetických laserových pulzů svazkem optických vláken


Cílem projektu je vývoj spolehlivého vláknově-optického systému pro přenos laserových pulzů se špičkovým výkonem > 100 MW. Vývoj bude veden tak, aby bylo možné využit technologii spolu s laserem s vlnovou délkou 1030 nm, opakovací frekvenci desítek Hz a ns délkou pulzů pro povrchovou úpravu součásti a materiálů. Jedna se zejména o výzkum a vývoj zaměřeny na technologii výroby svazku optických vláken pro přenos laserových pulzů extrémních špičkových výkonů. Technologie bude protokolárně ověřena v průběhu zhotoveni prototypu svazku optických vláken schopných snést vysoké energie. Pro úspěšné dokončeni projektu a naplněni jeho cílů bude nutné intenzivně testovat jednotlivé technologie povrchových uprav a přípravy svazku na práh poškozeni laserem, možnosti navázaní laserového paprsku do svazku vláken a přenosové schopnosti svazku vláken.