Tříbarevný kompaktní zdroj rentgenového záření


Cílem projektu je vývoj prototypu, kompaktního zdroj rentgenového záření, který by mohl vyzařovat tři různé vlnové délky bez složitého nastavení nebo výměny celého zdroje rentgenového záření. Tříbarevný kompaktní zdroj tak nahradí 3 samostatné zdroje rentgenového záření.