Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách


Studujeme kvantovou koherenci indukovanou elektronovými korelacemi v mikroskopických modelech nanoskopických a nízko-dimenzionálních supravodičů. Použijeme jak analytické metody, tak i numerické simulace, abychom dosáhli lepšího porozumění příměsovým kvantovým fázovým přechodům a supravodivosti při nulové teplotě ve dvourozměrných systémech.