Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů


Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů tvoří 6 výzkumných skupin – 4 z pracovišť Akademie věd a 2 univerzitní pracoviště. Společný výzkum bude zaměřen na studium vybraných skupin moderních materiálů: ultrajemnozrnných materiálů připravených moderními metodami extrémní plastické deformace a plazmovým slinováním, funkčně gradovaných materiálů připravených plazmovým stříkáním, kompozitů lehkých kovů s povlaky a funkčních materiálů s martenzitickou transformací. Výzkum se soustředí na charakterizování strukturní stability, plasticity a vztahu mezi ultrajemnozrnnou strukturou a fázovými transformacemi, na stanovení vlivu zpevňující fáze v kompozitech a na sledování vlivu mikrostruktury na jev tvarové paměti. Kombinací lehkých kovů a materiálů s tvarovou pamětí bude připravena nová třída funkčně gradovaných materiálů a kompozitů. Spoluprací v rámci Centra budou jednotlivá pracoviště vzájemně využívat své odbornosti, experimentální zařízení a přispívat k rozvoji vědeckých znalostí a experimentálních dovedností studentů a mladých vědeckých pracovníků.