Celkem nalezeno projektů: 10
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Bilaterální projekt č. AR-17-02 (AV ČR0
Structure-thermal properties correlation of composite materials for energy application
E. Buixaderas    (2017-2019)
Publikace
PAN-17-04 Akademie věd ČR
Fázové přechody v nanokompozitech, multiferoikách, ionických konduktorech a kapalných krystalech
J. Hlinka    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. 17-11494J Grantové agentury České republiky
Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek
J. Hlinka    (2017-2019)
Publikace
EU COST Action CA17139
European Topology Interdisciplinary Action
Project home Web page
V. Novotná    (2018-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. 19-03564S Grantové agentury České republiky
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury
A. Bubnov    (2019-2021)
Publikace
Projekt č. 18-09265S, Grantová agentura ČR
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik
S. Kamba    (2018-2020)
Publikace
Projekt SOLID21 - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760, Evropské strukturální a investiční fondy + MŠMT
Fyzika pevných látek pro 21 století
S. Kamba    (2018-2023)
Publikace
Projekt č. 17-03662S Grantové agentury České republiky
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje
P. Kužel    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. 17-04412S Grantové agentury České republiky
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie
H. Němec    (2017-2019)
Publikace
18-14497S - Grantová agentura České republiky
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání
V. Novotná    (2018-2020)
Publikace