Celkem nalezeno projektů: 11
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
MŠMT 8J20PL008
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace
A. Bubnov    (2020-2021)
Publikace
EU COST Action CA17139
European Topology Interdisciplinary Action
Project home Web page
V. Novotná    (2018-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
20-05167Y (Grantová agentura České republiky)
Magneto-elektrické vlastnosti feroelektrických nabitých doménových stěn
Petr Bednyakov    (2020-2022)
Publikace
Projekt č. 19-03564S Grantové agentury České republiky
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury
A. Bubnov    (2019-2021)
Publikace
Projekt č. 19-28594X Grantové agentury České republiky
Feroelektrické skyrmiony
J. Hlinka    (2019-2023)
Publikace
204/19/13525 Grantové agentury České republiky
Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech
V. Janiš    (2019-2021)
Publikace
INTER-COST LTC19045 MŠMT
Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách
V. Janiš    (2019-2021)
Publikace
Projekt č. 18-09265S, Grantová agentura ČR
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik
S. Kamba    (2018-2020)
Publikace
LTC19051 - MEYS
Samouspořádané molekulární systémy omezené geometrií povrchu vzorku
V. Novotná    (2019-2022)
Publikace
18-14497S - Grantová agentura České republiky
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání
V. Novotná    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 20-01570S Grantové agentury České republiky
Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvami
P. Vaněk    (2020-2022)
Publikace