Celkem nalezeno projektů: 12
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Bilaterální projekt č. AR-17-02 (AV ČR0
Structure-thermal properties correlation of composite materials for energy application
E. Buixaderas    (2017-2019)
Publikace
PAN-17-04 Akademie věd ČR
Fázové přechody v nanokompozitech, multiferoikách, ionických konduktorech a kapalných krystalech
J. Hlinka    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. 17-11494J Grantové agentury České republiky
Multiferoické vlastnosti skyrmionových látek
J. Hlinka    (2017-2019)
Publikace
EU COST Action CA17139
European Topology Interdisciplinary Action
Project home Web page
V. Novotná    (2018-2022)
Publikace

ČESKÉ PROJEKTY
Projekt č. 19-03564S Grantové agentury České republiky
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury
A. Bubnov    (2019-2021)
Publikace
204/19/13525 Grantové agentury České republiky
Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech
V. Janiš    (2019-2021)
Publikace
INTER-COST LTC19045 MŠMT
Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách
V. Janiš    (2019-2021)
Publikace
Projekt č. 18-09265S, Grantová agentura ČR
Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoik
S. Kamba    (2018-2020)
Publikace
Projekt č. 17-03662S Grantové agentury České republiky
Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspekty transportu a lokalizace náboje
P. Kužel    (2017-2019)
Publikace
Projekt č. 17-04412S Grantové agentury České republiky
Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím terahertzové spektroskopie
H. Němec    (2017-2019)
Publikace
LTC19051 - MEYS
Samouspořádané molekulární systémy omezené geometrií povrchu vzorku
V. Novotná    (2019-2022)
Publikace
18-14497S - Grantová agentura České republiky
Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání
V. Novotná    (2018-2020)
Publikace